Waarom een periodieke financiële analyse noodzakelijk is

Een financieel plan opstellen geeft uw onderneming een duidelijke houvast voor de toekomst. Zo’n plan werkt u niet van de ene dag op de andere uit. Hieraan gaat heel wat voorbereiding vooraf.

Zo is het pas nuttig een financieel plan voor de toekomst op te stellen, als u weet hoe uw financiën er op dit moment bijstaan. En daarom is een (periodieke) financiële analyse absoluut noodzakelijk.

De basis van een financiële analyse

Met een grondige analyse van uw huidige financiële situatie, krijgt u een concreet en correct beeld van hoe uw organisatie er voor staat. Enkele vragen waarop u het antwoord zou moeten weten?

 • Hoe financieel gezond is uw organisatie op dit moment?
 • Over hoeveel werkingsmiddelen beschikt u?
 • Waarvoor worden deze werkingsmiddelen ingezet?
 • Wat zijn uw investeringsmogelijkheden wat betreft budget?
 • Wat is het verschil tussen uw kosten en uitgaven en tussen uw opbrengsten en inkomsten? Denk hierbij ook na over variabele en vaste kosten en opbrengsten.

Na een grondige financiële analyse kan u deze vragen wellicht moeiteloos beantwoorden.

De vier documenten die u kunnen helpen bij het opstellen van dergelijke analyse zijn de balans, de resultatenrekening, de sociale balans en de begroting.

Na een globale studie komt u waarschijnlijk tot de volgende conclusie: you don’t have a clue.

Ellenlange documenten met ontelbaar veel cijfers, die u in de meeste gevallen weinig tot niets zeggen. En daar bent u helemaal niet de enige in.

Toch zijn ze noodzakelijk om een financiële analyse uit te kunnen voeren. De oplossing? Doe beroep op een bedrijfsadviseur De complexe inhoud van bijvoorbeeld uw balans of resultatenrekening bestuderen wij grondig, en we zetten die vervolgens om in begrijpbare taal. Zodat u weet waar uw bedrijf staat, en wat u kan doen om uw bedrijf (op financieel vlak) sterker te maken.

Zo’n vertrouwenspersoon vindt u in Kastell. Wij zetten niet alleen complexiteit om in een heldere en begrijpbare structuur; wij bieden ook gepast advies met de nodige aanbevelingen waar nodig.

Het belang van een periodieke financiële analyse

Met een periodieke financiële analyse neemt u als het ware een momentopname – een foto – van hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Hierbij kijken we allereerst naar de huidige rendabiliteit van de onderneming. Dat is namelijk een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties in de toekomst.

En dat brengt ons meteen naar de volgende stap: het opstellen van een financieel plan. Een financiële analyse geeft namelijk inzichten in het toekomstperspectief van uw onderneming.

Wat kunnen we bereiken? Is er een mogelijkheid tot meer cashflow? Kunnen we meer personeel aanwerven, of is dit niet het juiste moment?

Een dergelijke analyse is noodzakelijk om:

 • een zicht te krijgen op de rendabiliteit van uw onderneming en uw personeel.
 • meer duidelijkheid te krijgen over de cash flow die uw onderneming kan genereren.
 • een overzicht samen te stellen van de middelen die u beschikbaar heeft om investeringen te maken.
 • een meerjarenplan te kunnen opmaken voor de toekomst.
 • verbeterpunten (besparingen en/of pricing) te bepalen.
 • een inschatting te kunnen maken van de belastingen die u zal moeten betalen.
 • een zicht te krijgen op optimalisaties inzake uw eigen loon, pensioen, …

Niet meteen uw dagelijkse kost? Geen nood. Samen met u bekijken wij de fiscale termen en wetsartikelen waar u hoogstwaarschijnlijk mee te maken zult krijgen. Die maken wij voor u verstaanbaar, zodat u – in combinatie met professioneel advies en aanbevelingen – gericht keuzes kunt maken voor uw onderneming.

Professioneel advies van Kastell

Begrijpt u niet alles van de financiële vaktermen die voortdurend terugkomen in de vele financiële documenten? Of bent u op zoek naar een professional die u gericht advies kan geven over het financiële luik?

Met onze financiële expertise adviseren wij u met vakkennis over uw financiële analyse. Bovendien begeleiden wij u ook bij het opstellen van u financieel plan.

Als uw persoonlijke bedrijfsadviseur bekijken we samen met u het reilen en zeilen van uw onderneming, om u vervolgens met raad en daad bij te staan tijdens de implementatie van de nodige verbeteringen of veranderingen.

Graag meer informatie? Neem gerust contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.